Urządzenie do montażu podestów drewnianych wraz ze sztaplarką

Listewki układane przez operatorów w specjalnych formach przejeżdzają pod mostem ze zszywaczami.

Szkieletem urządzenia jest rama z profili stalowych nierdzewnych. Maszyna posiada gniazda do mocowania szybkowymiennych form do różnych typów podestów.

Dane techniczne
Urządzenie zbijające:
Wymiary urządzenia (dł.× szer.× wys.): 2150×2230×1730 mm
Ciężar całkowity: 900 kg
Napięcie zasilania głównego: 400V - 25A
Napięcie układów sterujących: 24 V DC
Wartość ciśnienia sprężonego powietrza 0,5-0,8 MPa

Sztaplarka:
Wymiary urządzenia (dł.× szer.× wys.): 2150×2230×1730 mm
Ciężar całkowity: 900 kg
Napięcie zasilania głównego: 230V - 10A
Napięcie układów sterujących: 24 V DC
Wartość ciśnienia sprężonego powietrza 0,5-0,8 MPa